Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en fullständig konsumtionsbaserad utsläppsredovisning där länders globala samlade påverkan räknas in, inte bara de fysiska utsläpp som äger rum innanför deras gränser.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram