Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en hållbar och långsiktig finansieringsform som stärker public services möjligheter att fullfölja och utveckla sitt uppdrag.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram