Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en jämn könsfördelning vid tillsättning av ledande befattningar vid statligt finansierade kulturinstitutioner, t.ex. genom kvotering.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram