Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en lagändring i LSS-lagen som innebär att det ska vara möjligt att behålla sin assistans vid sjukhusvistelser i upp till sex månader.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram