Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en lagstiftning som kraftigt begränsar reklam och istället upplåter plats åt samhällsinformation och kultur på offentliga utrymmen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram