Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en översyn av gymnasiala program för att ge elever möjlighet att upptäcka nya och andra aspekter inom sina intresseområden. Programmens konstruktion ska inte upprätthålla eller förstärka könsbundna eller klassbundna yrkesval.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram