Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

Enligt diskrimineringsombudsmannen (DO) är mörkertalet vad gäller förekomsten av direkt eller indirekt etnisk diskriminering på bostadsmarknaden stort.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram