Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för ett förbud mot import av grödor som har besprutats med ämnen som är förbjudna inom EU.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram