Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för ett jämställdhetsutskott i riksdagen, ett tydligt departementsansvar i regeringen och en särskild jämställdhetsmyndighet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram