Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att ett system tas fram där individuella kvoter för utsläpp av klimatpåverkande ämnen tydliggörs. En riktad individuell klimatrådgivning för att praktiskt möjliggöra förändrad livsstil ska utvecklas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram