Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för ett tillägg i Diskrimineringslagen som klassar hinder i miljön som diskriminering. Det ska vara möjligt att utfärda sanktioner mot den verksamhet som inte följer lagen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram