Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

Feministiskt initiativ ska verka för att flickors och kvinnors idrottande synliggörs och får ökat utrymme i samhällsdebatten.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram