Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska värna och stärka konstnärers yrkesprofessionella organisationer och centrumbildningar.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram