Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att FN:s barnkonvention ska bli en obligatorisk del av lärarutbildningen och rektorsutbildningen, samt även FN:s resolution 1325 om kvinnors inflytande i fredsprocesser och konfliktområden.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram