Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att folkhögskolestudier i enlighet med målet att främja medborgerlig bildning ska vara en egen kvotgrupp med två (2) år i CSN:s regelverk.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram