Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för förbättrad sexualundervisning och utbildning i genusperspektiv i skolan.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram