Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att FRA-lagen rivs upp och skrivs om. En proaktiv militär signalspaning mot civila inhemska medborgare, måste således upphöra.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram