Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

Grundläggande för Feministiskt initiativ är att alla förslag som läggs om miljöförbättrande åtgärder bygger på en maktanalys så att åtgärderna riktas till de grupper som påverkar miljön mest.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram