Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

Hjälpmedel är ett viktigt behov som idag inte ingår i någon rättighetslag. Hjälpmedelsansvaret är splittrat på olika huvudmän, vilket försvårar helhetssyn och leder till bristfällig information och regionala skillnader på både tillgång och pris.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram