Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att idrotten får en långsiktig och säker finansiering, genom fasta anslag i statsbudgeten.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram