Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för införandet av öronmärkta pengar för investeringar i gång- och cykelinfrastruktur på nationell och regional plan samt för att kommuner ska kunna söka statsbidrag för gång och cykelinvesteringar.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram