Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att internationellt bistånd inte ska kunna villkoras med avseende på sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram