Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att Ipred-lagen rivs upp. Rätten att ta del av privatinformation och vidta polisiära åtgärder ska, för att säkerställa rättssäkerheten i samhället, vara förbehållet polisen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram