Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kommunernas alkohol- och drogpolicyer innefattar ekonomiska uppskattningar av alla alkohol- och drogrelaterade kostnader.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram