Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kompetens i Sveriges minoritetsspråk och kunskaper om minoriteters villkor finns vid alla myndigheter.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram