Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kravet på dubbel straffbarhet vid sexköp utomlands tas bort.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram