Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att öka insynen i låsta institutioner för att kunna synliggöra missförhållanden.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram