Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att öka skogens tillgänglighet, att turism bygger på ekologiskt hänsynstagande och att jakt inte verkar inskränkande på tillgängligheten.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram