Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för papperslösas trygghet i kontakt med välfärdsinstitutioner. Personal ska, i kraft av sekretesslagen, förbjudas att yppa information om gömda personers förhållanden till polismyndigheten, såvida det inte gäller brott som kan föranleda två års fängelse eller mer.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram