Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska efter omprövning inte kunna bli sämre vid oförändrat behov.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram