Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att personer med funktionsnedsättningar som utför samma, eller mycket likartade, arbetsuppgifter, som andra medarbetare utan funktionsnedsättningar, får samma lön, möjlighet till facklig anställning, semester och andra förmåner.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram