Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att rektorer ska inneha dokumenterad pedagogisk utbildning motsvarande en lärarutbildning.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram