Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att Rennäringslagen ses över så att den blir könsneutral.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram