Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att säkra romska barns rätt och möjligheter till utbildning och aktivt stödja utbildning av fler allmänlärare med kunskaper i romani.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram