Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en list över vilka hjälpmedel som ska klassificeras som hjälpmedel.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram