Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att stärka intersektionalitetsperspektivet i tilldelningen av forskningsmedel.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram