Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att staten gör en storskalig satsning på energieffektiviseringar i den befintliga bebyggelsen med fokus på miljonprogramområdena.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram