Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att statligt finansierade kulturinstitutioners uppdragsbeskrivning innehåller krav på såväl könsmakts-, hbtq-, funktionalitets- och antirasistiska perspektiv.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram