Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att Sverige efterlever de konventioner som ser till flyktingars och asylsökandes rättigheter samt att rättssäkerheten stärks för flyktingar och asylsökande.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram