Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att Sverige och Europa skapar möjligheter för människor att söka asyl på laglig väg och ta sig hit på säkra sätt.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram