Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att Sverige slutar sälja och handla med insamlad information om individer. Information ska endast delas då det finns en konkret brottsmisstanke och mellan polisiära myndigheter i demokratiska stater.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram