Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att tillsätta en demokratiskt styrd bo- och markkreditbank som har i uppgift att vara huvudaktör i frågor som rör markanvisningar samt främja en kravmärkt bostadspolitik.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram