Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att utbildning i genusperspektiv för polis, åklagare och domare ska vara obligatoriskt.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram