Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Alla har rätt till rent vatten. Dricksvattenförsörjningen måste säkras och fler yt- och grundvattentäkter ges skydd.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram