Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Antalet riksdagsledamöter ska minskas för att skapa större helhetssyn. I samband med detta bör valkretsarna bli större och riksdagsutskotten färre, så att även mindre partier kan ha representation från hela landet och i alla utskott.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram