Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Det byggs för få bostäder. I dag sker den stora folkökningen i städer och andra tätorter. Det innebär utmaningar för att skapa utrymme för ökat byggande samtidigt som skönhetsvärden och kulturarv bevaras.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram