Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Europaparlamentet och rådet bör få jämbördig makt och de nationella parlamentens inflytande i EU-samarbetet ska stärkas. EU-kommissionens legitimitet behöver stärkas.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram