Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

EU:s gemensamma energipolitik ska utvecklas. Detta behövs för att EU-medborgarna ska ha en tillförlitlig energitillförsel, för att näringslivet ska ha jämlika villkor samt av säkerhetspolitiska skäl.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram