Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Fler familjehemsplacerade barn bör få sina familjehemsföräldrar som vårdnadshavare. Möjligheten till adoption av barn som väntas tillbringa hela uppväxten i familjehem bör öka.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram