Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Höjningar av miljöskatter och slopade subventioner ska kompenseras med skattesänkningar som bibehåller näringslivets konkurrenskraft och enskilda människors köpkraft.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram